วัดไทย

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย

วัดห้วยปลากั้งตั้งอยู่เลขที่ ๕๕๓ ม.๓ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย บนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ มีทิศเหนือจด ตำบลบ้านดู่ ทิศใต้จด แม่น้ำกก ต.รอบเวียง ทิศตะวันออกจด หมู่ ๒ ต.ริมกก (บ้านใหม่) และทิศตะวัดตกจด ต. แม่ยาว เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้ง เป็นสำนักสงฆ์ จนกระทั่ง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ได้มี พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งศาสนวัตถุ เริ่มแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า “วัดห้วยปลากั้ง” โดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธาจากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ

ในปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งได้รับความศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก มีผู้คนมากมายหลั่งไหลกันไปทำบุญและปฏิบัติธรรมกันยังวัดนี้ไม่ได้ขาด ด้วยเพราะเป็นวัดที่มีความสวยงามและสงบ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมเพื่อตัดความวุ่นวายต่างๆ นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่างมหาเจดีย์ ๙ ชั้น เป็นเจดีย์ที่มีความแปลกตาไม่เหมือนกับเจดีย์ในที่อื่นๆ เจดีย์ ๙ ชั้นมีหลังคาสีแดง มีพระธาตุจำลองประจำปีนักษัตรให้สักการะบูชา บริเวณบันไดทางขึ้นมีมังกรคู่ตั้งตระหง่านเด่นเป็นสง่ารอบเจดีย์ และบนหลังคามีรูปมังกรประดับ ส่วนภายในเจดีย์มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักด้วยไม้ และในแต่ละชั้นของเจดีย์จะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่

การเดินทาง

เดินทางโดยใช้เส้นทางจากถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้นสู่จังหวัดเชียงราย ผ่านห้าแยกอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผ่านสะพานข้ามแม่น้ำกก ลงจากสะพานแล้วให้ชะลอความเร็ว แล้วเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณแยกไฟแดงเข้าสู่บ้านใหม่ตำบลริมกก มุ่งหน้าผ่านร้านอาหารเอกโอชา จนเจอสามแยก ให้เลี้ยวขวาไปทางตำบลแม่ยาวต่อไปประมาณ ๑ กิโลเมตร สังเกตจากป้ายบอกทาง ทางเข้าวัดจะอยู่ฝั่งขวามือของถนน แล้วขับไปตามเส้นทางที่ป้ายบอกไว้

ที่มา : วัดห้วยปลากั้ง, ท่องเที่ยวเชียงราย

ขอบคุณภาพประกอบ โดย Yok Piyapong

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น