อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้นอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
คลังภาพ

ภาพกิจกรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖

เว็บไซต์พุทธะจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการ “อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑” ครั้งที่ ๒/๖

หลังจากที่ได้จัดกิจกรรม “อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๖” ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ โดยได้รับความสนใจอย่างมากจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป จากเดิมที่เว็บไซต์ได้กำหนดรับลงทะเบียนผู้ที่สนใจจำนวนจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน แต่มีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งที่ ๑ มากกว่า ๔๐๐ ท่าน ทำให้ห้องโถงชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ คับแคบไปอย่างถนัดตา

การฝึกอบรม “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๖” เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม นี้เว็บไซต์พุทธะดอทคอม จึงต้องเพิ่มจำนวนรอบ ถึง ๒ รอบ เพื่อให้เพียงพอกับพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยครั้งที่ ๒ นี้มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนถึง ๔๐๓ ท่าน พระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จันทะสะโร) ประธานสงฆ์เจ้าอาวาสวัดถ้ำบำเพ็ญบุญ จังหวัดเชียงราย ซึ่งท่านได้เมตตาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ครั้งนี้ และ “คุณประชุม มาลีนนท์” เป็นประธานในพิธีบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นจึงได้ร่วมนำปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์แปล(สวดสรรเสริญคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พร้อมอาราธนาศีล๕ และร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย สวดบารมี ๓๐ ทัศ สวดคำปลงสังขาร แผ่เมตตา อภิณหะปัจจะเวก ตามลำดับ และช่วงที่สองการได้ทำการฝึกนั่งสมาธิ และ แผ่เมตตา และช่วงที่สามเป็นเทศน์ธรรมบรรยายเรื่อง “มหาสติปัฏฐาน ๔” และท้ายสุดของการอบรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อถวิล จันทะสะโร ได้เมตตาแจกพระและหนังสือ ซีดี ให้กับพุทธศาสนิกชนโดยทั่วหน้ากัน

ส่วนการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๓ เว็บไซต์พุทธะจะแจ้งหมายกำหนดการที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้งทาง www.phuttha.com

และเว็บไซต์พุทธะดอทคอม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระประธานเพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ วัดถ้ำบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ พระอธิการถวิล จันทะสะโร ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๕๓๗-๐๒๑๕ ๖๗๓๔ และ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๑๕๔-๒๕๖๔๙๙๓-๓ ส่งใบโอนเงินได้ที่โทรสาร ๐๕๓-๖๖๖๘๒๙ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์พุทธะดอทคอม (www.phuttha.com) โทร ๐ ๒ ๒๖๒ ๓๗๓๔ (สายตรง)

และขอเชิญชวนร่วมพิธี “เททองหล่อพระประธานและปฏิบัติธรรม” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งลุมพลี เจดีย์ภูเขาทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกร์ที่ ๒๗ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมี “คุณประชุม มาลีนนท์” เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น