อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๓อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๓
คลังภาพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒

เว็บไซต์พุทธะจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการ “อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑” ครั้งที่ ๓/๖

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓/๖” เมื่อ วันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๒ ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ (ช่อง ๓)   โดยพระวิปัสสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จันทะสะโร) ประธานสงฆ์เจ้าอาวาสวัดถ้ำบำเพ็ญบุญ จังหวัดเชียงราย ซึ่งท่านได้เมตตาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ครั้งนี้ิ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ได้นำสวดมนต์แปล(สวดสรรเสริญคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ พร้อมอาราธนาศีล๕ และร่วมกันบูชาพระรัตนตรัย สวดบารมี ๓๐ ทัศ สวดคำปลงสังขาร แผ่เมตตา อภิณหะปัจจะเวก ตามลำดับ และช่วงที่สองการได้ทำการฝึกนั่งสมาธิ และ แผ่เมตตา และช่วงที่สามเป็นเทศน์ธรรมบรรยายเรื่อง “กาย-วาจา-ใจ-คน-สัตว์” และเนื่องจากใกล้เทศกาลวันสงกรานต์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกันสรงน้ำ ขอพรจาก พระเดชพระคุณหลวงพ่อถวิล จันทะสะโร และได้เมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงฯ แจกพระอุปคุต ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้โดยทั่วหน้ากัน

ส่วนการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๔  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒  สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ www.phuttha.com

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น