ธรรมประพันธ์

ธรรมเมตตา วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๕๗ โดยพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ธรรมเมตตาจากดวงใจอันบริสุทธิ์รังษีมุนีภิกขุ ธรรมานุสรณ์ วันพ่อแห่งชาติไทย ๕ ธันวาคม

บูชาคุณพ่อหลวงในดวงใจ ของปวงประชาชาวไทย ในแดนสยามสุวรรณภูมิอุดมชัยบุรีศรีอมรรัตนโกสินทร์ ถิ่นไทยงาม อันลือนามทั่วโลกหล้า ต่างพร้อมหน้าถวายพระพรชัยมงคล ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บันทึกธรรมเมตตา วันพ่อแห่งชาติไทย ในแดนสงบสุข เนื่องในวโรกาสมงคลสมัย ครบรอบ ๘๗ พรรษา มหาราชาใต้ร่มพระบารมี น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

เมตตาโดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสีภิกขุ พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนลูกศิษย์ทุกคน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ทั่วประเทศไทย ต่างพร้อมใจกัน น้อมจิตน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระสุขเกษมสำราญ ขอทรงมี พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใส มีพระหฤทัยสุขสงบทุกทิวาราตรี ด้วยธรรมปีติโอสถทิพย์ ขอทรงเป็น ฉัตรแก้วร่มโพะิ์ทองของผองประชา ตลอดกาลนาน นานเท่านานด้วยความซาบซึ้งถึงใจ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอถวายพระพร

ณ สำนักสงฆ์ถ้ำมหาโพธิสัตว์ราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ขณะที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์)

ขอขอบพระคุณ ศิลปินผู้ร่วมสร้างกุศลธรรมบรรณาการ

  • ภาพจิตรกรรม (ภาพปก) คุณวัชระ กล้าค้าขาย
  • ภาพจิตรกรรม (ภาพประกอบ) คุณสุวัฒน์ วรรณมณี
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น