บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘

หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ จัดพิมพ์โดย มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ