ธรรมประพันธ์

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ประวัติส่วนตัว การจำพรรษา และการออกธุดงค์

พระอาจารย์ เปลี่ยน นามสกุลเดิม วงษาจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๖​ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๖ ตรงกับวันพฤหัสบดี ปีระกา ณ บ้านโคกคอน ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร บิดาชื่อ กิ่ง มารดาชื่อ อรดี สกุลเดิม จุนราชภักดี บิดามารดาทำการค้าขาย มีฐานะดี คุณตาเป็นกำนัน อยู่ที่ ต.โคกสี ชื่อ ขุนจุนราชภักดี และคุณยายรักหลานคนนี้มาก จึงรับมาเลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็กๆ

ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๖ คน เป็นผู้ชาย ๕ คน ผู้หญิง ๑ คน มีชื่อตามลำดับ ดังนี้

  1. นายสมบิน วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)
  2. นายคำปิ่น วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)
  3. พระอาจารย์ เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  4. นายเหรียญ (วงษาจันทร์) นันตสูตร (ถึงแก่กรรม)
  5. นางหนูจีน (วงษาจันทร์) ธรรมจิตร (ถึงแก่กรรม)
  6. นายถวิล วงษาจันทร์ (ถึงแก่กรรม)
แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น