ธรรมประพันธ์

วันมาฆบูชารำลึก ๒๕๕๖ โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

แต้มบันทึกวันมาฆบูชารำลึก วันแห่งความรัก เมตตา มหากรุณา อันยิ่งใหญ่ของ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นดวงตาของโลก นำสัตว์พ้นจากวัฏสงสาร ถึง อมตพระนิพพาน เป็นที่สุด

แต้มถวายไว้ค้ำชูบูชาในพระพุทธศาสนา ห้าพันวัสสา เมตตาโดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญญาวาสีภิกขุ แห่งสำนักสงฆ์ถ้ำมหาโพธิสัตว์ ราชคฤห์ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖ เดือนสี่เหนือ ขึ้น ๑๕ ค่ำ วันมาฆบูชามหากุศล ขอน้อมจิตบูชาอย่างยิ่ง

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น