ธรรมประพันธ์

วันแม่แห่งชาติไทย โดย พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ธรรมเมตตา วันแม่แห่งชาติไทย วันแม่แห่งโลก วันแห่งความกตัญญูของโลก วันแม่แห่งการให้แก่ชาวโลกด้วยใจอันบริสุทธิ์ น้อมจิตถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระแม่เจ้าแห่งแผ่นดินไทยในแดนสยามประเทศ เขตอุดมชัยบุรีศรีสุวรรณภูมิรุ่งโรจน์ อมรรัตนโกสินทร์ถิ่นไทยงาม อันลือนามทั่วโลกหล้า ต่างพร้อมหน้าถวายพระพรชัยมงคล ขอทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงมีพระสุขเกษมสำราญทุกทิวาราตรี ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใส ด้วยธรรมปิติ โอสถทิพย์ตลอดกาล ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเท่านาน แม้มีพระประสงค์จำนงหมายปรารถนา สิ่งใดในโลกา ขอจงสำเร็จผล สมดังพระหฤทัยทุกประการ

ขอทรงเป็นนาถะ ที่พึ่งของปวงอาณาประชาราษฎร์พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ขอทรงเป็นฉัตรแก้วร่มโพธิ์ทองของผองประชาชาวไทยไป ตลอดกาลนานเท่านาน ด้วยเทอญ

ด้วยความสำนึกซาบซึ้งถึงใจในพระมหากรุณาธิคุณ หาประมาณมิได้ น้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล มุทิตาจิตอันบริสุทธิ์

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน ลูกศิษย์ธรรมทายาททุกคน และประชาชนชาวไทยทุก ๆ คน ขอน้อมจิตถวายพระพรชัย ขอทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ แด่เทอญ

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น