ธรรมในใจ

จริยธรรม…ค้ำจุนใจ

ฉัตรไชย ภู่อารีย์ฉัตรไชย ภู่อารีย์

รายการธรรมในใจ ตอน จริยธรรม…ค้ำจุนใจ แขกรับเชิญ คุณฉัตรไชย ภู่อารีย์ ผู้จัดการบริษัท บัสซอยทรานสปอร์ต ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒ อาทิตย์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น