ธรรมในใจ

ฉันเป็นแค่…คนทำความดี

คุณวิมลนันท์ ทรัพย์วราชัย นางพยาบาลผู้อุทิศตัวดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคุณวิมลนันท์ ทรัพย์วราชัย

รายการธรรมในใจ ตอน ฉันเป็นแค่…คนทำความดี แขกรับเชิญ คุณวิมลนันท์ ทรัพย์วราชัย นางพยาบาลผู้อุทิศตัวดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๕ อาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น