ธรรมในใจ

ชีวิตผม…ผมกำกับเอง

คุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยากรไทยระดับนานาชาติคุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยากรไทยระดับนานาชาติ

รายการธรรมในใจ ตอน ชีวิตผม…ผมกำกับเอง แขกรับเชิญ คุณบัณฑิต อึ้งรังษี วาทยากรไทยระดับนานาชาติ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๖ อาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น