ธรรมในใจ

ที่สุดทางโลกนั้น…ไม่มี

คุณอมรเรศ ศิลาอ่อน อดีตรัฐมนตรกระทรวงพาณิชย์ ๔ สมัยคุณอมรเรศ ศิลาอ่อน

รายการธรรมในใจ ตอน ที่สุดทางโลกนั้น…ไม่มี แขกรับเชิญ คุณอมรเรศ ศิลาอ่อน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ๔ สมัย ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๗ อาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น