ธรรมในใจ

ผมเกิดใหม่…ด้วยสติ

คุณวสันต์ วานิชย์คุณวสันต์ วานิชย์

รายการธรรมในใจ ตอน ผมเกิดใหม่…ด้วยสติ แขกรับเชิญ คุณวสันต์ วานิชย์ วัยรุ่นที่เคยฆ่าตัวตายเพราะขาดสติ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๙ อาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น