ธรรมในใจ

เกษรแห่งธรรม…ชักนำปัญญา

คุณกรรณิกา ธรรมเกษรคุณกรรณิกา ธรรมเกษร

รายการธรรมในใจ ตอน เกษรแห่งธรรม…ชักนำปัญญา แขกรับเชิญ คุณกรรณิกา ธรรมเกษร อดีตพิธีกรชื่อดัง ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๐ อาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น