ธรรมในใจ

แรกลิ้มรส…ธรรม

คุณนิธิชัย ยศอมรสุนทร (หยวน)คุณนิธิชัย ยศอมรสุนทร (หยวน)

รายการธรรมในใจ ตอน แรกลิ้มรส…ธรรม แขกรับเชิญ คุณนิธิชัย ยศอมรสุนทร (หยวน) นักแสดงวัยรุ่น ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๒๒ อาทิตย์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น