การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
Watch the video

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การปฏิบัติธรรมไปตามลำดับ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพมหานคร