การเจริญสติ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) การเจริญสติ โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
Watch the video

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ..ในสวนโมกข์กรุงเทพฯ” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในหัวข้อ "การเจริญสติ" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพมหานคร