ทางแห่งความเจริญ ธรรมะ ๔ ค โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ทางแห่งความเจริญ ธรรมะ ๔ ค โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
Watch the video

พระครูจันทนิภากรได้เมตตารับนิมนต์มาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ในการจัดกิจกรรมอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๑ ซึ่งจัดโดย เว็บไชต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัท มาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ กรุงเทพมหานคร โดยในครั้งที่ ๖ นี้ พระอาจารย์ได้แสดงธรรมบรรยาย เรื่อง ทางแห่งความเจริญ ธรรมะ ๔ ค คือ ๑. ครองตน ๒. ครองคน ๓. ครองงาน และ ๔. ครองใจ เพื่อให้ญาติธรรมทุกท่านได้น้อมนำเอา "ธรรมะ ๔ ค" นี้ ไปปฏิบัติตาม ให้บังเกิดความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตต่อไป

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ