ธรรมบรรยายเรื่อง สุขได้เพราะไม่ประมาท โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ธรรมบรรยายเรื่อง สุขได้เพราะไม่ประมาท โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ได้เมตตารับนิมนต์มาบรรยายธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ ในหัวข้อ "สุขได้เพราะไม่ประมาท" โดยยกเอาคำสั่งสอนในปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ อัปมาทธรรม หมายถึง ความไม่ประมาท มาเป็นแก่นนำบรรยาย

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ