ธรรมะคือคุณากร พระครูบาบุญชุ่ม เมตตาแสดงธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๙ ธรรมะคือคุณากร พระครูบาบุญชุ่ม เมตตาแสดงธรรม ๒๘ มิ.ย. ๕๙
Watch the video

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา อรัญวาสีภิกขุ รังษีมุนีศรีโพธิสัตว์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้เมตตาเยี่ยมสถานีโทรทัศน์วิทยุ ไทยทีวีสีช่อง ๓ ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ คลองเตย กรุงเทพมหานคร และได้แสดงธรรมโปรดคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมที่ได้มาร่วมงาน

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ