วีดิทัศน์ธรรม

ธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๖ โดยพระอาจารย์อินทร์ถวาย

ธรรมบรรยายเนื่องใน “วันมาฆบูชา ๒๕๕๖” โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น