ปฏิบัติธรรมอย่างไร ใจเป็นสุข โดย พระอาจารย์ มานพ อุปสโม ปฏิบัติธรรมอย่างไร ใจเป็นสุข โดย พระอาจารย์ มานพ อุปสโม
Watch the video

ธรรมบรรยายเรื่อง ปฏิบัติธรรมอย่างไร ใจเป็นสุข โดย พระอาจารย์ มานพ อุปสโม ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ