ปล่อยวางอย่างไม่ประมาท โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ปล่อยวางอย่างไม่ประมาท โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
Watch the video

ธรรมบรรยายในหัวข้อ "ปล่อยวางอย่างไม่ประมาท" โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร