วีดิทัศน์ธรรม

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร เมตตาแสดงธรรม ๑๖ ธันวาคม ๕๘

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา อรัญวาสีภิกขุ รังษีมุนีศรีโพธิสัตว์ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วจึงได้เมตตาเยี่ยมสถานีโทรทัศน์วิทยุ ไทยทีวีสีช่อง ๓ ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม ๔ คลองเตย กรุงเทพมหานคร และแสดงธรรมโปรดคณะศิษยานุศิษย์และญาติธรรมที่ได้มาร่วมงาน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น