พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์มิตซุโอะ เนื่องในวันออกพรรษา ๕๑ (ตอนที่ ๒) พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์มิตซุโอะ เนื่องในวันออกพรรษา ๕๑ (ตอนที่ ๒)

พระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์มิตซุโอะ คเวสโก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ (ตึกข่าว) ชั้น ๘ ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (ตอนที่ ๒)