วีดิทัศน์ธรรม

ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ

ธรรมบรรยายเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น