ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ
Watch the video

ธรรมบรรยายเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา มรรคาสู่นิพพาน โดย พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ