วีดิทัศน์ธรรม

หัวใจพระพุทธศาสนา โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

ธรรมบรรยาย “แสงธรรมส่องใจ” ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ในหัวข้อ “หัวใจพระพุทธศาสนา” โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น