อยู่กันด้วยความรัก โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) อยู่กันด้วยความรัก โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
Watch the video

ธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ในหัวข้อ "อยู่กันด้วยความรัก" โดยพระวิปัสนาจารย์ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ