วีดิทัศน์ธรรม

เพียงแค่รู้ รู้ด้วยจิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ

ธรรมบรรยายเรื่อง เพียงแค่รู้ รู้ด้วยจิต โดย พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตฺติปญฺโญ ในกิจกรรม “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว) ถนนพระราม ๔ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การรับชมวิดิทัศน์ธรรมบนหน้าเว็บไซต์ ควรเชื่อมต่อด้วยอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่ พิจารณาเลือกดาวน์โหลดไฟล์แทนโดยคลิกลิงก์ตามแนบท้ายมานี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น