ธรรมบรรยายในงานปริวาสกรรม ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

รวมบทสวดมนต์และธรรมบรรยาย โดย พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ที่ได้เมตตาแสดงธรรมบรรยายในงาน "ปริวาสกรรมประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้รวบรวมไว้สำหรับมอบเป็นทีระลึกให้กับญาติธรรมผู้มาร่วมงาน "กฐินสามัคคี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ" ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

Name
Play
สวดมนต์ทำวัตรเช้า - เดินจงกรม พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)

สวดมนต์ทำวัตรเช้า - นั่งสมาธิ พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)

สวดมนต์ทำวัตรเย็น (แก้ไขล่าสุด) พระครูจันทนิภากร (ถวิล จนฺทสโร)

การบวช ???????????? 2559

ความบริสุทธิ์ (๑) Å.¾èÍà·È¹ìºèÒ 2559

วิธีเเก้ใจ ÇÔ¸Õàà¡é㨠2559

วิสาขบูชา »¯ÔºÑµÔºÙªÒÇѹÇÔÊÒ¢ 2559

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ