พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๑

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๑

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น