พระธรรมเทศนา

ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๒

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด ธรรมอบรมจิต ตอนที่ ๒

 

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น