พระธรรมเทศนา

หลวงพ่อชาบรรยายธรรมะ และตอบปัญหา แก่ คณะศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

การภาวนาก็เหมือนกันฉันนั้น ถ้าเรามีความรู้สึกอยู่อย่างนี้เราจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามมันเถอะ มันไม่เสีย แล้วยิ่งทำการงานทั้งหลายรู้จักความผิดชอบขึ้นเสมอแล้ว ให้คุณเข้าใจใหม่เถอะ เวลาที่จะภาวนาน่ะเยอะ คุณเข้าใจไม่ถึงหรอก นอนอยู่ก็หายใจอยู่ ทานอาหารอยู่ก็หายใจได้เห็นไหม ที่ไหนก็หายใจได้ ทำไมมันมีเวลาล่ะ

ถ้าคุณคิดเช่นนั้น ชีวิตของคุณในเวลานี้ จะมีราคาในลมหายใจไหม ก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ จะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีเวลา ความรู้สึกนึกคิดมันเป็นเรื่องของนามธรรม ไม่ใช่เป็นเรื่องของรูปธรรม อย่างนั้นให้คุณพิจารณาใหม่คิดใหม่ค้นใหม่เถอะว่า ให้มีสติขึ้นมาอย่างเดียว รู้จักความผิดชอบอยู่ตลอดเวลา ทั้งการยืนเดินนั่งนอนทั้งนั้น คุณจะเห็นคุณค่าว่าเวลานั้นมันเยอะ แต่เราไม่ฉลาดในเวลาของเราเท่านั้นแหละ มันถึงไม่มีเวลา ความเป็นจริงมันมีอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นแหละ อันนี้ให้คุณไปพิจารณาดู มันก็เป็นอย่างนี้

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น