เสียงพระธรรมเทศนา - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระธรรมเทศนาในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ชุด เสียงพระธรรมเทศนา

Name
Play
ปีใหม่ไทย (13 เม.ย. 31) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันมาฆบูชาและการบูชา (7 ก.ย. 30) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันวิสาขบูชา (24 พ.ค. 37) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอัฏฐมีบูชา (1 มิ.ย. 37) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันอาสาฬหบูชา (26 มี.ค. 33) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ส่งความด้วยการฟังธรรม (23 ธ.ค. 31) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ถวายวิสัชนา (4 ก.ค. 31) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มหามงคลกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ (10 ส.ค. 28) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

สมเด็จย่า ๔๘ พรรษา (21 ต.ค. 27) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 28) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ กระทรวงอุตสาหกรรม (14 ต.ค. 29) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันข้าราชการพลเรือน (1 เม.ย. 32) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

คล้ายวันสถาปนา ร.พ.จุฬาฯ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ (30 พ.ค. 37) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ศาสนธรรมว่าด้วยสติ (4 ก.ย. 33) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วิเวกอานิสงส์ของการฟังธรรม (7 ม.ค. 32) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมอื่นที่น่าสนใจ