เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

เสียงอ่าน ๓๐ พรรษา ในร่มเงาพระพุทธศาสนา ของพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ให้เสียงอ่านโดย คุณโจโฉ www.jozho.net

 • ๑. ตอนที่ ๑
 • ๒. ตอนที่ ๒
 • ๓. ตอนที่ ๓
 • ๔. ตอนที่ ๔
 • ๕. ตอนที่ ๕
 • ๖. ตอนที่ ๖
 • ๗. ตอนที่ ๗
 • ๘. ตอนที่ ๘
 • ๙. ตอนที่ ๙
 • ๑๐. ตอนที่ ๑๐
 • ๑๑. ตอนที่ ๑๑
 • ๑๒. ตอนที่ ๑๒
 • ๑๓. ตอนที่ ๑๓
 • ๑๔. ตอนที่ ๑๔
 • ๑๕. ตอนที่ ๑๕
 • ๑๖. ตอนที่ ๑๖
 • ๑๗. ตอนที่ ๑๗